Discriminatie van chronisch zieken door niet aanbieden contract

Jaar en kwartaal
2008, 1e kwartaal
Nummer
13

Bronnen:

  • Commissie Gelijke Behandeling 17 januari 2008, oordeel nummer 2008-5
  • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 
 De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde dat de belastingdienst een verboden onderscheid naar handicap of chronische ziekte maakte toen zij een voordracht voor een vaste aanstelling van een uitzendkracht met een chronische ziekte vanwege haar ziekteverzuim afwees vanwege haar ziekteverzuim en om diezelfde reden de uitzendovereenkomst beëindigde. Er was volgens de Commissie sprake van een rechtstreeks onderscheid. Het verweer van de belastingdienst dat de vrouw ongeschikt was en niet functioneerde (omdat zij geen postrondes kon lopen terwijl dit een wezenlijk onderdeel van haar takenpakket was) was niet afdoende om te bewijzen dat niet in strijd met het discriminatieverbod was gehandeld. De vrouw kon de werkzaamheden alleen niet uitoefenen tijdens perioden van operaties en herstel, maar het grootste deel van de tijd wel. De belastingdienst heeft het werk ook doeltreffend kunnen overdragen aan collega’s en dat kon van de belastingdienst worden verlangd, ook al verminderde daarvoor het draagvlak onder de collega’s.