Gevolgen voor WGA-uitkering van ten onrechte toegepaste no-riskpolis

Jaar en kwartaal
2022, 4e kwartaal
Nummer
8
Het UWV had tot twee maal toe ten onrechte besloten dat een zieke werknemer recht had op een Ziektewetuitkering omdat de no-riskpolis op die werknemer van toepassing zou zijn. Toepassing van de no-riskpolis zou ook betekenen dat de later aan de werknemer toegekende WGA-uitkering niet door de werkgever als eigenrisicodrager zelf behoefde te worden betaald.

Toen het UWV de WGA-uitkering toch op de werkgever als eigenrisicodrager verhaalde, beriep de werkgever zich op het vertrouwensbeginsel.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat het UWV door tot twee maal toe met een beroep op de no-riskpolis te besluiten dat de werknemer recht had op een Ziektewetuitkering bij de werkgever het gerechtvaardigde vertrouwen had gewekt dat de WGA-uitkering niet door hem als eigenrisicodrager behoefde te worden betaald. Het beroep op het vertrouwensbeginsel werd door de Centrale Raad van Beroep echter toch niet gehonoreerd, omdat bij afweging van het algemeen belang tegen het belang van de werkgever het algemeen belang diende te prevaleren.

Het algemeen belang bracht met zich mee dat tien jaar WGA-uitkering niet voor rekening van de Werkhervattingskas zou komen, zonder dat de werkgever daarvoor premie had betaald. Dat belang viel volgens de Centrale Raad van Beroep in het niet tegen het belang van de werkgever, die de betaling van de WGA-uitkering had verzekerd en voor wie de toekenning van de WGA-uitkering hooguit zou betekenen dat mogelijk in de toekomst een hogere premie aan de verzekeraar zou moeten worden betaald. Bij deze belangenafweging speelde ook een rol dat de werkgever al ten onrechte had geprofiteerd van de fout van het UWV, doordat de loondoorbetaling tijdens ziekte gedekt was geweest door een Ziektewetuitkering, waarop eigenlijk geen recht bestond.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.