Jurisprudentie slapende dienstverbanden

Jaar en kwartaal
2022, 1e kwartaal
Nummer
4
Uit een beschikking van de Hoge Raad blijkt dat aan de betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ter beëindiging van een slapend dienstverband niet de voorwaarde van finale kwijting voor andere aanspraken van de werknemer mag worden gesteld. De Hoge Raad ziet de betaling van de transitievergoeding (omdat die door het UWV gecompenseerd wordt) als een verplichting van de werkgever en een recht van de werknemer, waaraan geen voorwaarden mogen worden verbonden.

Uit twee conclusies van de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad blijkt dat de Hoge Raad zich binnenkort zal gaan uitspreken over twee verschillende vragen betreffende de beëindiging van slapende dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. 

In één zaak zal de Hoge Raad de vraag moeten beantwoorden of het kunnen verkrijgen van compensatie van de transitievergoeding van het UWV een voorwaarde is voor de verplichting van de werkgever tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer met betaling van de transitievergoeding. 

In een andere zaak die aan de Hoge Raad voorligt gaat het gaat het om de vraag vanaf welk moment werkgevers verweten kan worden dat zij zich niet als een goed werkgever hebben gedragen als zij niet hebben meegewerkt aan een verzoek van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van een slapend dienstverband. Die vraag is van belang omdat werknemers dan soms schadevergoeding van de werkgever kunnen vorderen.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.