Onderzoek naar effectiviteit no-riskpolis

Jaar en kwartaal
2018, 4e kwartaal
Nummer
4

Bronnen:


Op grond van artikel 29b Ziektewet heeft een aantal werknemers in geval van ziekte recht op een Ziektewetuitkering, ook als zij tijdens een ziekte nog recht op loon zouden hebben. Dit recht op Ziektewetuitkering wordt toegekend met het doel dat werkgevers de Ziektewetuitkering in mindering zouden kunnen brengen op de verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte, zodat hun financiële risico bij ziekte van de werknemer zou worden verminderd. Daardoor moeten werkgevers ertoe worden bewogen om werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of in dienst te houden. Dit recht op Ziektewetuitkering wordt in de praktijk aangeduid als de "no-riskpolis”.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek naar te doen naar de bekendheid van de no-riskpolis en naar de effectiviteit daarvan. Uit dit onderzoek blijkt dat:
- in 75% van de gevallen al tijdens of voorafgaand aan de sollicitatie aan de orde komt dat de werknemer een arbeidsbeperking heeft;
- slechts 16% van de werknemers met een arbeidsbeperking weet dat zij onder de no-riskpolis vallen;
- 60% van die werknemers de no-riskpolis aan de werkgever meldt tijdens of voorafgaand aan de sollicitatie, zodat de werkgever in ongeveer 10% van de gevallen weet dat de werknemer met een arbeidsbeperking bij ziekte recht heeft op een Ziektewetuitkering;
- het bestaan van de no-riskpolis in 25% van de gevallen een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het in dienst nemen van de werknemer met een arbeidsbeperking, zodat de werknemer in 75% van de gevallen ook indien zou zijn genomen als de no- polis niet zou gelden.

De Minister trekt hieruit de conclusie dat de bekendheid van de no-riskpolis onder werkgevers en werknemers moet worden vergroot. Werkgevers dienen hieruit de conclusie te trekken dat de kans dat zij niet weten dat een werknemer in geval van ziekte recht heeft op een Ziektewetuitkering, die met het tijdens ziekte door te betalen loon kan worden verrekend, groot is. Op grond van artikel 38b lid 1 van de Ziektewet dient de werknemer zijn werkgever op verzoek te informeren omtrent het bestaan van recht op Ziektewetuitkering, maar is hij niet verplicht dat te doen gedurende de eerste twee maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst.