uitkering volledig arbeidsongeschikte WAO-ers naar 75%

Jaar en kwartaal
2007, 2e kwartaal
Nummer
2

Bronnen:

  • Persbericht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 april 2007, nummer 07/003
  • Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Tweede Kamer van 5 april 2007, nr. SV/WV/07/12796
  • Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Tweede Kamer van 22 mei 2007, nr. SV/WV/07/18719
  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 4 juni 2007, nummer 07/010 
 Op grond van afspraken in het regeerakkoord gaat de WAO-, WAZ- en WAJONG-uitkering van volledig arbeidsongeschikten omhoog van 70% naar 75%. Dit in navolging van de IVA-uitkering van volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemers die met ingang van 1 januari 2007 ook is verhoogd van 70% naar 75%.

De verhoging geldt over de grondslag. Voor de WAO is dat: het dagloon c.q. het vervolgdagloon, hetgeen betekent dat (anders dan in de IVA) het WAO-gat in beginsel blijft bestaan.

Voor het zomerreces wil de regering een wetsvoorstel met deze strekking bij de Tweede Kamer indienen. Het wetsvoorstel daartoe is door de regering vastgesteld en naar de Raad van State gezonden voor spoedadvies. De Minister heeft het UWV verzocht om op de inwerkingtreding van deze wetswijziging vooruit te lopen en de verhoging vanaf juli 2007 te verstrekken. Eigenrisicodragers kunnen de 5% extra uitkering declareren bij het UWV.