Eigenrisicodragen


Werkgevers die eigenrisicodrager zijn behoeven de gedifferentieerde premie niet te betalen. Op dit moment kunnen werkgevers alleen eigenrisicodrager zijn voor de WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers met een vaste dienstbetrekking (WGA-vast) en voor de Ziektewetuitkeringen van (ex-) werknemers (ZW), in welk geval zij de premiecomponenten WGA-vast respectievelijk ZW niet behoeven te betalen. Voor de WGA-flex is het in 2016 nog niet mogelijk om eigenrisicodrager te worden, zodat alle werkgevers in 2016 nog de premiecomponent WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen moeten betalen.

Wijzigingen per 1 januari 2017

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm van ons kantoor.