Wijzigingen per 1 januari 2017


Anders dan voor het Ziektewet-eigenrisicodragen geldt voor het WGA-eigenrisicodragen dat een werkgever alleen eigenrisicodrager kan worden als een bank of verzekeraar garant staat voor de betaling van de uitkeringen. Aangezien deze garantie alleen wordt gegeven als de werkgever een verzekering sluit voor het risico van betaling van de WGA-uitkeringen, zijn werkgevers voor het zijn of worden van WGA-eigenrisicodrager aangewezen op het verkrijgen van een verzekering.

Verzekeraars hebben de afgelopen jaren grote verliezen geleden op deze verzekeringen en hebben daarop gereageerd met forse premiestijgingen. Veel werkgevers hebben daarop besloten het WGA-eigenrisicodragen te beëindigen, vooral omdat de huidige wetgeving hen de garantie biedt dat zij na terugkeer in het publieke stelsel als gedifferentieerde premie vier jaar lang de minimumpremie betalen. Tegelijkertijd zat de verzekeringsmarkt op slot doordat verzekeraars niet of nauwelijks bereid bleken om premieoffertes af te geven voor nieuwe verzekeringen, of alleen tegen zeer hoge premies.

Per 1 januari 2017 wijzigen echter de wettelijke regels met betrekking tot het WGA-eigenrisicodragen. Daardoor wordt het WGA-eigenrisicodragen interessant voor een nieuwe groep van werkgevers voor wie het WGA-eigenrisicodragen tot nu toe in de praktijk geen haalbare kaart was. Verder betaalt een werkgever die na eigenrisicodragen terugkeert in het publieke stelsel niet langer eerst vier jaar het minimum van de gedifferentieerde premie. Tenslotte zal de verzekeringsmarkt naar verwachting weer (voorzichtig) open gaan.

Per 1 januari 2017 worden de volgende wijzigingen van kracht:
Nieuwe kansen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm van ons kantoor.