Vervallen van inlooprisico bij aanvang van WGA-eigenrisicodragen


Werkgevers die op of na 1 januari 2017 eigenrisicodrager worden betalen als eigenrisicodrager alleen zelf de WGA-uitkeringen van de (ex-) werknemers waarvan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid op of na 1 januari 2017 ligt. De WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers die al arbeidsongeschikt waren voordat de werkgever eigenrisicodrager werd (het zogenaamde inlooprisico) worden door het UWV betaald zonder dat de werkgever daarvoor premie behoeft te betalen. Dat het inlooprisico aldus achter zou blijven bij het UWV was al bekend voor wat betreft het WGA-flex risico als de werkgever per 1 januari 2017 eigenrisicodrager zou worden, maar het geldt nu ook voor het WGA-vast risico en voor werkgevers die na 1 januari 2017 eigenrisicodrager worden.

Het inlooprisico betekende voor veel (middel)grote werkgevers dat het financieel niet interessant of zelfs onmogelijk was om WGA-eigenrisicodrager te worden. Verzekeraars waren niet bereid om het inlooprisico te verzekeren ("brandend huis”) maar omdat zij tegelijkertijd wel garant moesten staan voor de betaling van ook deze uitkeringen, verlangden zij hoge afkoopsommen of premieopslagen voordat zij bereid waren om garant te staan voor de betaling van de uitkeringen en het risico van betaling van de WGA-uitkeringen te verzekeren. Voor deze groep werkgevers ontstaat nu de mogelijkheid om alsnog eigenrisicodrager te worden.

De nieuwe mogelijkheden die het vervallen van het inlooprisico biedt zijn met name ook van belang voor middelgrote werkgevers. Voor hen komt het er in de praktijk vaak op aan of zij één (ex-) werknemer hebben met een WGA-uitkering of géén (ex-) werknemer met een WGA-uitkering. Als zij geen eigenrisicodrager zijn betalen zij in het eerste geval de minimumpremie en hebben zij weinig lasten. Maar zodra er wel een (ex-) werknemer kwam aan wie een WGA-uitkering werd toegekend, gingen zij een gedifferentieerde premie betalen die zo veel hoger werd dat eigenrisicodragen een optie zou zijn die veel voordeliger zou zijn geweest, ware het niet dat de afkoopsom of premietoeslag die zij zouden moeten betalen om eigenrisicodrager te worden, de overstap naar eigenrisicodragen onmogelijk maakte. Was het voor hen daardoor aanvankelijk zaak om eigenrisicodrager te worden voordat zich een WGA-risico dreigde te verwezenlijken, door het vervallen van het inlooprisico is het nu juist zo dat het voor hen interessant wordt om eigenrisicodrager te worden zodra het inlooprisico zich verwezenlijkt.

Voor het ZW-eigenrisicodragen gold overigens al dat het inlooprisico voor rekening van het UWV was.

Aangepaste voorwaarden voor terugkeer in publieke stelsel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm van ons kantoor.