Verzekering van het WGA-flex risico en samenvoeging van het WGA-vast risico en het WGA-flex risico


Het wordt mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor het WGA-flex risico, maar alleen als een werkgever ook eigenrisicodrager is voor het WGA-vast risico (en omgekeerd). Daardoor kunnen werkgevers ontkomen aan de zeer hoge WGA-flex premie die aan de belastingdienst betaald moet worden zodra er een WGA-flex uitkering is die de hoogte van de gedifferentieerde premie beïnvloedt. Het WGA-vast risico en het WGA-flex risico worden derhalve samengevoegd. Het is wel mogelijk om WGA-eigenrisicodrager te worden zonder ook ZW-eigenrisicodrager te zijn (en andersom) maar naar verwachting zullen verzekeraars van het WGA-risico verlangen dat de te verzekeren werkgever ook ZW-eigenrisicodrager is, omdat alleen op die manier de instroom in de WGA van flexwerkers te beheersen is, middels het plegen van re-integratie-inspanningen door de eigenrisicodrager ten opzichte van ex-werknemers.

Vervallen van inlooprisico bij aanvang van WGA-eigenrisicodragen


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm van ons kantoor.