Belangen van de werknemer


Als uw cliënt onze opdrachtgever is, behartigen wij vanzelfsprekend uitsluitend de belangen van uw cliënt. Maar wij maken daarbij ook de belangen van de (ex-) werknemers van uw cliënt kenbaar. Onze adviezen komen altijd tot stand na goed overleg met de opdrachtgever.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm van ons kantoor.