Tarieven


Ons kantoor beschikt over unieke ervaring en deskundigheid als het gaat om advisering en begeleiding van werkgevers bij vraagstukken rondom de arbeidsongeschikte werknemer. Deze kennis en ervaring stellen wij graag in uw dienst. De samenwerking tussen advocaten en register casemanagers biedt u een hoge mate van kwaliteit en efficiency. Wij hechten er bovendien grote waarde aan de verhouding tussen de door u te maken kosten en de daarmee te realiseren baten belang niet uit het oog te verliezen. Ook stellen wij u graag op de hoogte te stellen van de te realiseren c.q. gerealiseerde besparing. 

Voor diensten van de register casemanager hanteren wij een uurtarief (exclusief omzetbelasting) van  € 165,00. Voor de diensten van onze advocaten hanteren wij een uurtarief (exclusief omzetbelasting) van € 255,00.

Deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement©  van ons kantoor hebben recht op een korting op dit tarief van 10%. 

Let op: de meeste advocatenkantoren hanteren een uurtarief, waarboven op u nog een toeslag betaalt van meestal vijf procent, maar soms zes of zelfs zeven procent wegens 'bureaukosten' of 'belaste verschotten'. Wij brengen geen toeslagen op het hierboven genoemde uurtarief aan u in rekening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm van ons kantoor.