Vergoeding van kosten


Een werkgever heeft recht op een vergoeding door het UWV of de belastingdienst van de kosten van bezwaar als het bezwaar gegrond wordt verklaard. De vergoeding vindt plaats tegen forfaitaire bedragen en is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden. Een bedrag van  € 496 (UWV) respectievelijk € 248 (belastingdienst) geldt voor het indienen voor het bezwaarschrift. Voor het bijwonen van een hoorzitting ontvangt u hetzelfde bedrag extra. De eventuele kosten van de inschakeling van onze medisch adviseur of onze arbeidsdeskundig adviseur worden vergoed tegen een bedrag van € 116,09 per uur, te vermeerderen met 21% omzetbelasting. 

De werkelijke kosten zijn doorgaans echter hoger dan de bedragen die door het UWV of de belastingdienst worden vergoed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm van ons kantoor.