Samenwerking advocaten – register casemanagers


Het grootste deel van de werkzaamheden waarmee wij u als assurantietussenpersoon zouden kunnen ondersteunen, wordt uitgevoerd door de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement B.V. Deze register casemanagers werken echter steeds onder de gedragsrechtelijke verantwoordelijkheid van één van de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl B.V. In de relatie tot uw cliënt zal Van Zijl advocaten B.V. dan ook als opdrachtnemer fungeren. 

De samenwerking tussen advocaten en register casemanagers zorgt voor een hoge mate van kwaliteit en efficiency bij onze dienstverlening. Een voordeel is tevens dat advocaten in geval een beslissing omtrent een Ziektewet- of WGA-uitkering van een (ex-) werknemer steeds recht hebben op inzage van de stukken die medische gegevens bevatten. Deze stukken zijn doorgaans geheim voor de werkgever. Ondanks dat onze advocaten bij kennisname van de medische stukken doorgaans wel een geheimhoudingsverplichting hebben ten opzichte van de werkgever, kunnen wij bij onze advisering rekening houden met de kennis die wij hebben van de uitkering van de (ex-) werknemer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm van ons kantoor.