Commentaar


De Wet arbeidsmarkt in balans bevat, als geheel bezien, redelijk effectieve maatregelen als het er om gaat de verschillen tussen vaste arbeidsovereenkomsten en flexibele arbeidsovereenkomsten te verkleinen. Zo lang het voor ondernemers echter mogelijk blijft om arbeidskrachten als ZZP-er voor hen te laten werken, ook als van werkelijke zelfstandigheid geen sprake is, valt te vrezen dat ondernemers die vanwege de maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans niet langer gebruik willen maken van flexibele arbeidsovereenkomsten, niet zullen kiezen voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd maar voor de inschakeling van ZZP-ers.