Aanpassing NOW

Jaar en kwartaal
2020, 2e kwartaal
Nummer
3
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de NOW aangepast.

De belangrijkste wijziging houdt in dat rechtspersonen of vennootschappen die te maken hebben met een omzetdaling van tenminste 20% maar die behoren tot een groep waarvan de omzetdaling niet tenminste 20% bedraagt vanaf 5 mei 2020 toch subsidie van de loonkosten kunnen aanvragen. Op verzoek is dan de eigen omzetdaling bepalend voor het recht op subsidie. Daartoe moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, waaronder het sluiten van een overeenkomst met de vakbonden voor werkbehoud en het over 2020 afzien van dividenduitkering, bonussen of inkoop van aandelen voor zowel de rechtspersoon of vennootschap die de subsidie aanvraagt als voor de moedermaatschappij.

Daarnaast mag een buitenlandse werkgever een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer gebruiken voor het ontvangen van de subsidie.

Ook wordt de werkgever die subsidie aanvraagt geacht er mee in te stemmen dat de naam van de werkgever, het betaalde voorschot en het bedrag van de subsidie openbaar worden gemaakt.

Tenslotte vervalt de verplichting van de werkgever die de subsidie aanvraagt om van de ontvangst van subsidie melding te doen bij de gemeente, indien voor een werknemer reeds loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet wordt ontvangen.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.