Aanscherping regels voor rusttijden rond aanwezigheidsdiensten

Jaar en kwartaal
2007, 4e kwartaal
Nummer
12

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nummer 07/107 van 25 oktober 2007
  • Koninklijk Besluit van 10 oktober 2007, houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit in verband met aanwezigheidsdiensten 
Het Arbeidstijdenbesluit wordt per 1 februari 2008 aangepast om te voldoen aan een arrest van het Gerechtshof Arnhem van 16 januari 2007, ljn: AZ6434. 

Het Hof had daarin bepaald dat een eerdere aanscherping van het Arbeidstijdenbesluit (per 1 juni 2006, Besluit van 21 februari 2006, Staatsblad 2006, nummer 111) in strijd was met het arrest van het Hof van Justitie EG van 9 september 2003, zaaknr. C-151/02 (Jaeger). Het Hof van Justitie EG heeft daarin geoordeeld dat Richtlijn 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993 zich verzet tegen een nationale regeling die een aanwezigheidsdienst als rusttijd aanmerkt voor de perioden waarin niet daadwerkelijk werkzaamheden worden verricht.

Inkorting van de standaard rusttijd (elf uur) voor en na een aanwezigheidsdienst mag straks alleen nog als daar een goede reden voor bestaat en collectief wordt afgesproken. Niet veranderd is dat de rusttijd tussen twee diensten maximaal twee keer per week mag worden ingekort tot tien uur en één maal tot acht uur. Die inkortingen mogen echter niet meer achter elkaar worden toegepast en moeten worden verspreid over de week. De door inkorting gemiste rusturen moeten bovendien direct in de volgende rustperiode worden gecompenseerd.