Beëindiging inhoudingsplicht loonbelasting directeuren-grootaandeelhouders

Jaar en kwartaal
2008, 3e kwartaal
Nummer
10

Bronnen:

  • Brief van de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer van 9 juni 2008 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31206, nummer 28)
  • Besluit van de directeur-generaal van de Belastingdienst namens de minister van Financiën van 29 januari 2007, nummer CPP2007/72M, Staatscourant 2007, nr. 25, blz. 12 
 De Staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat per 1 januari 2010 de volgende regeling zal worden getroffen voor de inhoudingsplicht loonbelasting van dga’s:
  • vereenvoudigde loonaangifte voor dga’s;
  • mogelijkheid van eerder indienen van maandaangiftes met ongewijzigde gegevens;
  • eenvoudiger betalingssysteem waarbij niet steeds een ander betalingskenmerk hoeft te worden ingevuld;
  • verhoging grens voor het doen van kwartaalaangifte BTW van € 7.000 tot € 15.000 per 1 januari 2009, waardoor 45.000 bedrijven meer dan nu per kwartaal in plaats van per maand aangifte kunnen doen.
De dga blijft daarbij in de loonbelasting zodat ook recht blijft bestaan op afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk.

De mogelijkheid van toepassing van de "doorbetaald loon regeling” van artikel 87 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 op directeuren-minderheidsaandeelhouders blijft hierbij vooralsnog beperkt tot 1 januari 2009. Het wachten is op een besluit dat de toepassing van de doorbetaald loon regeling ook in 2009 toestaat.

Op grond van de zogenaamde "doorbetaald loon-regeling” van artikel 87 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 kan de werkmaatschappij de premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen, maar kan de inhouding en afdracht van loonheffing door de holding plaatsvinden. De "doorbetaald loon-regeling” is bedoeld voor commissarissen die namens een werkgever tot commissaris in een andere vennootschap zijn benoemd en hun commissarisloon moeten afdragen aan hun werkgever. De regeling houdt in dat de "hoofdwerkgever” de loonheffing inhoudt en afdraagt. De regeling werd in de praktijk echter ook toegepast op de situatie van de directeur-minderheidsaandeelhouder die via een holding voor een werkmaatschappij werkt hoewel in dat geval niet voldaan wordt aan één van de voorwaarden, namelijk dat de werknemer zowel bij de werkmaatschappij als de holding verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

Indien de toepassing van de "doorbetaald loon-regeling” ook in 2009 wordt toegestaan voor directeuren-minderheidsaandeelhouders dient daarbij te worden bedacht dat één voorwaarde is dat daardoor niet minder loonheffing wordt afgedragen dan zonder toepassing van die regeling en dat een andere voorwaarde is dat een beschikking van de belastingdienst tot toepassing van de regeling vereist is.