Beleidsregels voor verlenen van ontslagvergunning aangepast

Jaar en kwartaal
2009, 3e kwartaal
Nummer
4

Bronnen:

  • Besluit Beleidsregels Ontslagtaak UWV 2009, Besluit van 30 juni 2009, Staatscourant 14 juli 2009, nummer 10475In de Beleidsregels Ontslagtaak UWV heeft het UWV vastgelegd welk beleid het voert bij het uitoefenen van de wettelijke bevoegdheid tot het verlenen (of weigeren) van ontslagvergunningen. Deze regels binden weliswaar de werkgever en werknemer niet (het zijn geen wettelijke bepalingen), maar zij zijn voor de ontslagpraktijk wel uitermate relevant omdat het UWV er uitgebreid in beschrijft hoe hij ten aanzien van een groot aantal aspecten zijn bevoegdheid tot het verlenen van ontslagvergunningen zal gebruiken.

Het UWV heeft deze beleidsregels opnieuw integraal vastgesteld. Daarbij zijn ook enkele wijzigingen aangebracht. Zo is voor een ontslag op bedrijfseconomische gronden opnieuw beschreven op welke wijze de werkgever de aanvraag moet onderbouwen en welke stukken moeten worden overgelegd. Ook ten aanzien van de vraag wat bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel als "bedrijfsvestiging” moet worden beschouwd (het afspiegelingsbeginsel wordt per bedrijfsvestiging toegepast) en ten aanzien van het afspiegelingsbeginsel zelf zijn de beleidsregels gewijzigd.

De nieuwe beleidsregels zijn te uitgebreid om hier te beschrijven te vinden op de site van het UWV WERKbedrijf (www.werk.nl, onder "ontslag”).