Beperking terugwerkende kracht beroep op no-riskpolis

Jaar en kwartaal
2021, 4e kwartaal
Nummer
4
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2022 aanvaard. Daardoor is het waarschijnlijk dat het per 1 januari 2022 in veel gevallen niet langer mogelijk zal zijn om de toerekening van een WGA-uitkering aan de werkgever ongedaan te maken, als blijkt dat de WGA-uitkering eigenlijk niet aan de werkgever toegerekend had moeten worden omdat op de werknemer de no-riskpolis van toepassing is. Voor het ongedaan maken van de toerekening aan de werkgever is dan vereist dat de Ziektewetuitkering waarop de werknemer recht heeft als hij uitvalt wegens ziekte geheel of gedeeltelijk tot uitbetaling is gekomen. Omdat de Ziektewetuitkering maximaal met een jaar terugwerkende kracht kan worden uitbetaald, kan de toerekening van de WGA-uitkering aan de werkgever niet meer ongedaan worden gemaakt als de toepasselijkheid van de no-riskpolis pas wordt ontdekt nadat de eerste drie jaar van ziekte zijn verstreken. Dat zou betekenen dat de werkgever niet alleen 104 weken loon of Ziektewetuitkering maar ook maximaal tien jaar WGA-uitkering ten onrechte voor rekening van de werkgever komen.

(Middel)grote werkgevers doen er om die reden goed aan om structureel werk te maken van het uitvragen van het bestaan van de no-riskpolis onder hun werknemers. Dat mag de werkgever doen zodra tenminste twee maanden zijn verstreken nadat de werknemer in dienst is gekomen.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.