Beperking terugwerkende kracht sectorindeling

Jaar en kwartaal
2021, 4e kwartaal
Nummer
7
Bij brief van 29 juni 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, medegedeeld dat wijzigingen van de sectorindeling met terugwerkende kracht vanaf dat moment niet meer mogelijk zouden zijn. Later is dat in de Wet arbeidsmarkt in balans wettelijk geregeld, waarbij aan die wetswijziging terugwerkende kracht is verleend tot 29 juni 2018, 17:00 uur.

De Hoge Raad heeft thans geoordeeld dat deze terugwerkende kracht in strijd is met de eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Premieteruggave als gevolg van een wijziging van de sectorindeling met terugwerkende kracht was destijds een gerechtvaardigde verwachting en daarmee een eigendomsrecht. De inbreuk daarop is door de regering niet gemotiveerd met voldoende specifieke en dringende redenen.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.