Bestrijding misbruik premiekorting oudere werknemers

Jaar en kwartaal
2015, 1e kwartaal
Nummer
5

Bronnen:

  • Beantwoording Kamervragen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 13 januari 2015, 2014Z21691


In antwoord op Kamervragen heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat in de praktijk oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de premiekorting oudere werknemers doordat werkgevers in overleg met oudere werknemers besluiten om de werknemer door middel van een beëindigingsovereenkomst uit dienst te laten treden, om vervolgens dezelfde werknemer na een heel korte periode in de Werkloosheidswet van soms maar een dag, weer in dienst te laten komen om zo de premiekorting te ontvangen. 

De Minister kondigt aan dat hij voornemens is de regelgeving op dit punt zo spoedig mogelijk aan te passen en de werkgevers hierop aan te spreken.