Concept voorstel Wet meer zekerheid flexwerkers

Jaar en kwartaal
2023, 3e kwartaal
Nummer
1

In het kader van internetconsultatie is een concept gepubliceerd van het wetsvoorstel "Wet meer zekerheid flexwerkers”. Met dit wetsvoorstel wil de regering uitvoering geven aan het deel van het coalitieakkoord dat ziet op het arbeidsmarktbeleid. Er worden maatregelen getroffen ten aanzien van tijdelijke contracten, oproepcontracten uitzendcontracten. 

Ten aanzien van tijdelijke contracten worden drie maatregelen getroffen:
  • wijziging van de ketenbepaling door de tussenpoos van zes maanden te verhogen naar vijf jaar;
  • vervallen van de mogelijkheid om bij cao af te wijken van het aantal toegestane arbeidsovereenkomsten of van de totale toegestane duur van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (ook voor uitzendovereenkomsten);
  • vervallen van de mogelijkheid om bij cao af te wijken van de duur bij opvolgend werkgeverschap (ook voor uitzendovereenkomsten). 
De maatregelen die de positie van oproepkrachten moeten verbeteren betreffen:
  • afschaffen van oproepcontracten, waarbij nulurencontracten niet meer mogelijk zijn en min-max-contracten worden vervangen door basiscontracten met tenminste een kwartaalurennorm, waarbij een bandbreedte geldt van maximaal 30%;
  • vooraf bepaalde beperkte beschikbaarheid van werknemers bij basiscontracten;
  • lage WW-premie voor basiscontracten;
  • per kwartaal een bepaalde mate van roosterzekerheid en niet-beschikbaarheid bij arbeidsovereenkomsten met een jaarurennorm. 
De positie van uitzendkrachten wordt verbeterd door:
  • fase A (arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd onbeperkt mogelijk; uitzendbeding mogelijk) terug te brengen van 72 weken naar 52 weken en fase B (zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogelijk) terug te brengen van vier naar twee jaar;
  • het totaal aan arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten  tenminste gelijkwaardig te doen zijn aan die van werknemers in dienst van de inlener.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.