Correctie korting NOW-subsidie wegens ontbreken afweging individuele belangen

Jaar en kwartaal
2022, 2e kwartaal
Nummer
8
De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat het UWV bij de definitieve vaststelling van de subsidie niet kon besluiten tot verlaging van de subsidie van de NOW-2 als gevolg van de daling van de loonsom, zonder een individuele afweging te doen van de belangen van de werkgever bij het niet aanbieden van nieuwe arbeidscontracten aan werknemers in een periode waarin er geen werk voor hen was tegen het belang van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij strikte toepassing van de subsidieregeling.

Het UWV had de vaste gedragslijn gehanteerd dat uitzonderingen op de regel dat aftrek van de subsidie plaatsvindt in geval van een daling van de loonsom, slechts kunnen worden gemaakt in een aantal specifiek benoemde gevallen waarbij de loonsom januari 2020 aantoonbaar te hoog is geweest. Dat betekende volgens de rechtbank dat ten onrechte geen individuele afweging van belangen had plaatsgevonden, terwijl dat volgens de Algemene wet bestuursrecht wel had gemoeten aangezien sprake was van een discretionaire bevoegdheid van de Minister om de subsidie te verlagen.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.