Crisisregeling Personeelsbehoud

Jaar en kwartaal
2023, 3e kwartaal
Nummer
2
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hoofdlijnen kenbaar gemaakt van de Crisisregeling Personeelsbehoud, die de Regeling werktijdverkorting moet gaan vervangen. 

De Crisisregeling Personeelsbehoud gaat gelden voor werkgevers die als gevolg van een crisis die het normale ondernemersrisico te boven gaat, te maken hebben met een werktijdvermindering van gemiddeld tenminste 20% van de werktijd in het hele bedrijf gedurende tenminste twee maanden. 

Werkgevers die een beroep kunnen doen op de Crisisregeling Personeelsbehoud krijgen meer mogelijkheden om werknemers andere werkzaamheden te laten verrichten. Ook kunnen zij een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen van 60% van het loon over de niet gewerkte uren, vermeerderd met een opslag voor werkgeverslasten van 23,5%. De werknemer moet dan genoegen nemen met 20% minder loon over de niet gewerkte uren. De vermindering van het loon van de werknemer kan daarbij niet meer zijn dan 10% van het totale loon en de werknemer moet tenminste het wettelijk minimumloon blijven ontvangen.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.