Derde wijziging NOW en verlenging NOW (NOW 2.0)

Jaar en kwartaal
2020, 2e kwartaal
Nummer
4

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat de NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging tot behoud van werkgelegenheid) op een aantal punten wordt gewijzigd. Tevens is een verlenging van de NOW met drie maanden aangekondigd, onder gewijzigde voorwaarden.

De wijziging van de bestaande regeling betreft:

  • een alternatieve wijze van het bepalen van de loonsom waarop de tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart-mei 2020 wordt gebaseerd, aldus dat (met name) seizoensbedrijven en bedrijven die in januari 2020 nog geen loonsom hadden daarvan (meer) kunnen profiteren;
  • bepalen van de referentieomzet (voor berekening van het percentage van de omzetdaling) bij overgang van onderneming op de wijze die voor startende ondernemingen geldt, zodat de hoogte van de tegemoetkoming vaker past bij de werkelijke omzetdaling waarmee een ondernemer geconfronteerd wordt;
  • filteren van de dertiende maand uit de loonsom van januari 2020 teneinde te voorkomen dat daardoor terugbetalingsverplichtingen ontstaan omdat de loonsom over maart-mei 2020 lager is dan drie maal de loonsom over de maand januari 2020;
  • verlenging tot en met 5 juni 2020 van de termijn voor het aanvragen van loonkostensubsidie over de maanden maart-mei 2020;
  • bepaling dat de aanvraag voor vaststelling van de subsidie pas vanaf 6 oktober 2020 kan worden ingediend, derhalve na afloop van de periode van de verlenging van de NOW.
  • bekendmaking van grenzen van waaraf de aanvraag voor subsidievaststelling moet zijn voorzien van een accountantsverklaring.

De verlenging van de NOW betreffende een loonkostensubsidie over de maanden juni-september 2020 geschiedt onder de volgende gewijzigde voorwaarden:

  • hoogte van correctie op loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag bij ontslagaanvraag in periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 niet langer 150% (ontslagboete) maar 100%, maar verlaging van de subsidie met 5% bij collectief ontslag (twintig werknemers of meer) zonder akkoord met de vakbonden of aanvraag van mediation bij de Stichting van de Arbeid;
  • als de Wet melding collectief ontslag van toepassing is: verplichting om bij aanvraag van de subsidie te verklaren dat over voorgenomen ontslag gedurende vier weken overleg met vakbonden wordt gepleegd en dat ontslagaanvraag niet eerder zal worden ingediend dan vier weken na melding van voorgenomen collectief ontslag aan vakbonden;
  • verbod voor bedrijf of groep die een subsidiebedrag ontvangt waarvoor een accountantsverklaring vereist is, om over 2020 (over 2019 mag wel) dividend uit te keren en bonussen te betalen aan directie en bestuur (overig personeel mag wel) of om tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening van 2020 wordt vastgesteld eigen aandelen in te kopen;
  • gedeeltelijke tegemoetkoming in (andere) vaste lasten door verhoging van forfaitaire opslag naar 40%.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.