Deskundigenoordeel duurder

Jaar en kwartaal
2012, 4e kwartaal
Nummer
3

Bronnen:

  • Artikel 32 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI)
  • Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2005, Besluit van UWV van 15 februari 2005, Staatscourant 2995, nr. 37, gewijzigd op 1 augustus 2006, Staatscourant 2006, nr. 154 
  • Brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 1 oktober 2012, kenmerk: IVV/LZW/2012/14513
  • Algemeen Overleg Vaste kamercommissie voor sociale zaken en werkgelegenheid inzake UWV-onderwerpen van 22 november 2012
  • Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 10 december 2012, kenmerk: 2012-0000047589De werkgever, de eigenrisicodrager en de werknemer hebben op grond van artikel 32 SUWI het recht om het UWV een oordeel (deskundigenoordeel, ook wel second opinion genoemd) te vragen over:

  • het bestaan van arbeidsongeschiktheid in geval van een geschil over het recht op loon;
  • de nakoming van de re-integratieverplichtingen door een werknemer met recht op Ziektewetuitkering;
  • de aanwezigheid van passende arbeid;
  • de nakoming van de re-integratieverplichtingen door de werkgever.

Ter zake van deze aanvraag brengt het UWV thans € 50 in rekening aan de werkgever of de werknemer die de aanvraag heeft gedaan. Jaarlijks worden 16.400 deskundigenoordelen aangevraagd. De kosten daarvan voor het UWV worden geraamd op ongeveer € 440 per aanvraag.

De regering heeft besloten dat de prijs van het deskundigenoordeel meer kostendekkend moet worden. Het UWV zou  daarom de prijs verhogen naar € 350 voor de werkgever en € 175 voor de werknemer. Tijdens een algemeen overleg met de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 22 november 2012 heeft de Minister toegezegd te prijs voor de werknemer te zullen verlagen en dan de prijs voor de werkgever te zullen verhogen. De Minister gaf aan te denken aan prijzen van € 400 voor de werkgever en € 100 voor de werknemer en heeft die prijzen inmiddels bevestigd in een brief van 10 december 2012.