Diverse NOW

Jaar en kwartaal
2021, 4e kwartaal
Nummer
12
In de NOW-regelingen zijn weer een aantal wijzigingen aangebracht. 

Zo is het protocol dat geldt voor het opstellen van accountantsverklaringen die moeten worden overgelegd bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie aangepast om het onder bepaalde voorwaarden mogelijk te maken dat een accountant die in complexe gevallen niet kan vaststellen welke entiteiten tot een groep behoren, tot een verklaring van oordeelsonthouding komt vanwege een zogenaamde "inherente beperking”. De subsidie wordt in dat geval niet in zijn geheel geweigerd maar slechts voor 10%.

Verder is na het vervallen van de NOW-4 regeling per 1 oktober 2021 de werktijdverkortingsregeling weer van kracht geworden.

Ook is het mogelijk gemaakt om bij de aanvraag voor subsidievaststelling niet direct de accountantsverklaring of verklaring van een deskundige derde meet te sturen, maar dit binnen veertien weken na te zenden. Ook zijn de termijnen waarbinnen de aanvragen moeten worden ingediend deels gewijzigd.

En last but not least is een nieuwe NOW-regeling (NOW-5) tot stand gekomen met loonkostensubsidie voor de maanden november en december 2021. 

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.