Duidelijkheid over arbeidstherapie

Jaar en kwartaal
2008, 1e kwartaal
Nummer
10

Bronnen:

  • Persbericht STECR 6 december 2007 
 Met het doel duidelijkheid te verkrijgen over het begrip "arbeidstherapie” heeft het Kennisplatform arbeid en gezondheid van STECR een nieuwe Werkwijzer gepresenteerd waarin het begrip arbeidstherapie wordt beschouwd als "een kortdurende activiteit die onderdeel uitmaakt van het re-integratietraject”.

Volgens de Werkwijzer moet arbeidstherapie alleen worden ingezet als volstrekt onduidelijk is wat de zieke werknemer qua werk aan kan. De bedrijfsarts kan dan het instrument voor maximaal vier weken inzetten om de belastbaarheid vast te stellen. Een korte verlenging is mogelijk met een duidelijke motivering, maar maandenlang werken op "arbeidstherapeutische basis” zou daarmee tot het verleden moeten behoren. Arbeidstherapie is daarmee dus iets anders dan werkhervatting.

N.B.: STECR (Stichting Expertisecentrum Reïntegratie) is een initiatief van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid