Eerste uitspraak van Centrale Raad van Beroep over NOW

Jaar en kwartaal
2021, 1e kwartaal
Nummer
2
De Centrale Raad van Beroep heeft zich voor de eerste maal uitgesproken over de toepassing van de NOW. Omdat de NOW een ministeriële regeling is, staat het de rechter vrij om in het kader van beroep tegen een beslissing die is gebaseerd op de NOW de inhoud van de NOW te toetsen aan hogere wettelijke regelingen en aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur en algemene rechtsbeginselen.

Toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in de Algemene wet bestuursrecht, volgens welke de nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de doelen die met dat besluit gediend worden, leidt echter niet tot het buiten toepassing laten van de regeling.

Hoewel in uitspraken van rechtbanken over de NOW vaak wordt gesteld dat de NOW geen hardheidsclausule kent, heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu drie maal ten opzichte van de Tweede Kamer gesteld dat het UWV desondanks bij de uitvoering van de NOW wel ruimte heeft om van de tekst van de NOW af te wijken als daarmee het doel van de NOW kan worden bereikt.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.