Eigenrisicodragerschap WAO bij overgang van onderneming

Jaar en kwartaal
2008, 2e kwartaal
Nummer
3

Bronnen:

  • Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 12 maart 2008 naar aanleiding van Kamervragen van de leden Omzigt en Van Hijum nummer 20070812080, kenmerk SV/WV/2008/5528
  • Besluit van Staatssecretaris van Financiën van 24 maart 2008, nummer CPP2008/325M, Staatscourant nummer 69 
 Probleem:
  • Bij overgang van onderneming vindt geen overdracht van eigenrisicodragerschap plaats (geen recht of verplichting uit arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:663 B.W.).
  • De mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de WAO te worden is sinds 24 november 2006 vervallen (inmiddels door afschaffing artikel 75 WAO).
  • Gevolg: bij overgang van onderneming moet uniforme WAO-premie worden betaald terwijl de daaruit bekostigde uitkeringen reeds als eigenrisicodrager worden betaald.
  • Oplossing: besluit Staatssecretaris van Financiën waardoor eigenrisicodragerschap ongewijzigd blijft bij structuurwijzigingen in uitsluitend formele zin. Er moet sprake zijn van een overgang van onderneming. De nieuwe werkgever moet bij de overgang van onderneming of binnen zes maanden na inwerkingtreding van het besluit een garantieverklaring overleggen. Het besluit heeft terugwerkende kracht tot 24 november 2006. Het besluit loopt vooruit op een beoogde wetswijziging.