Exceptieve toetsing Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Jaar en kwartaal
2021, 4e kwartaal
Nummer
1
In het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt geregeld hoe hoog uitkeringen van werknemersverzekeringen zijn. Strikte toepassing van deze regels leidt soms tot onbillijke uitkomsten. In het verleden heeft de Centrale Raad van Beroep desondanks strikte toepassing van de regels van het Dagloonbesluit bepleit.

Inmiddels hebben hoge bestuursrechtelijke colleges, waaronder de Centrale Raad van Beroep de mogelijkheid van zogenaamde "exceptieve toetsing” van algemeen verbindende voorschriften aanvaard. De bestuursrechter toetst daarbij (terughoudend) of dat algemeen verbindende voorschrift inhoudelijk juist is en of het op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Daarbij komt bijzondere betekenis toe aan algemene rechtsbeginselen en aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.

In twee recente uitspraken hebben rechtbanken het Dagloonbesluit getoetst aan het zorgvuldigheidsbeginsel respectievelijk het evenredigheidsbeginsel. In beide gevallen werd geoordeeld dat het voorliggende uitkeringsbesluit niet kon worden gebaseerd op het Dagloonbesluit en werd het UWV opgedragen om een besluit te nemen dat op een andere grondslag was gebaseerd.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.