Gedifferentieerde premies 2014 (WGA, Ziektewet)

Jaar en kwartaal
2013, 3e kwartaal
Nummer
1

Besluit van het UWV tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014, premiecomponenten WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen, WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen en ZW-lasten. Publicatie van dit besluit is door het UWV aangekondigd voor maandag 2 september 2013.