Gewijzigde regeling nawerking ZW-uitkering en WIA-uitkering

Jaar en kwartaal
2010, 4e kwartaal
Nummer
3

Bronnen:

  • Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezeker-heidswetgeving), wetsontwerp nr. 32421In artikel 46 ZW, 17 WAO en 10 WIA is de zogenaamde "nawerking” van de verzekering geregeld. Een werknemer blijft volgens die regeling onder bepaalde voorwaarden verzekerd als ziekte of arbeidsongeschiktheid intreedt na het eindigen van de verzekering. Het moet dan gaan om een werknemer die:

  • tenminste twee maanden onafgebroken verzekerd is geweest (onderbrekingen van in totaal zeven dagen of minder niet meegerekend) en die binnen een maand daarna ziek uitvalt;
  • in de twee maanden vóór het einde van de verzekering op tenminste zestien dagen verzekerd is geweest en binnen acht dagen na het einde van de verzekering ziek uitvalt.

De uitvoering van de regeling is omslachtig indien kortdurende dienstbetrekkingen elkaar binnen korte tijd opvolgen. 

De regeling wordt daarom vereenvoudigd, in die zin dat iemand altijd recht heeft op een uitkering als hij binnen vier weken na afloop van de verplichte verzekering ziek wordt. De verzekerde periode hoeft daarvoor dus niet meer een bepaalde periode te hebben geduurd.