Herziening met terugwerkende kracht van onjuist besluit tot toerekening van WGA-uitkering aan eigenrisicodrager?

Jaar en kwartaal
2022, 4e kwartaal
Nummer
5
De Centrale Raad van Beroep heeft een uitspraak gedaan over de vraag of het UWV zich bij de correctie van een onjuist besluit tot toerekening van de WGA-uitkering van een (ex-) werknemer aan een werkgever die eigenrisicodrager is, mag beperken tot de WGA-uitkering vanaf het moment van het doen van het verzoek tot correctie dan wel of het UWV de toerekening van die WGA-uitkering in dat geval met terugwerkende kracht tot de datum van toekenning van de WGA-uitkering moet corrigeren.

De werkgever had aanvankelijk geen bezwaar gemaakt tegen het besluit van het UWV dat hij verplicht was om als eigenrisicodrager de WGA-uitkering van de (ex-) werknemer te betalen. Later kwam hij er achter dat op de (ex-) werknemer de no-riskpolis van toepassing was en dat hij de WGA-uitkering om die reden niet zelf behoefde te betalen. Hij verzocht het UWV toen om de WGA-uitkering alsnog niet voor rekening van de werkgever te brengen.

Tot 5 oktober 2018 was het het beleid van het UWV om in een zodanig geval de WGA-uitkering alsnog met terugwerkende kracht voor eigen rekening te nemen. Vanaf 5 oktober 2018 doet het UWV dat uitsluitend vanaf de datum van het verzoek van de werkgever. Omdat de werkgever eerder geen bezwaar gemaakt had tegen het toerekeningsbesluit en omdat de werkgever geen nieuwe feiten of omstandigheden had aangevoerd, volstond het UWV met verwijzing naar het eerdere besluit en naar het beleid van het UWV vanaf 5 oktober 2018.

Dat was volgens de Centrale Raad van Beroep echter onvoldoende. Het UWV moest een belangenafweging doen om vast te stellen of de beslissing niet evident onredelijk was.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.