herziening WAO-uitkeringen als gevolg van uitspraak van de CRvB over maximering van het maatmanloon op 38 uur

Jaar en kwartaal
2007, 2e kwartaal
Nummer
6

Bronnen:

  • Centrale Raad van Beroep 2 maart 2007, www.rechtspraak.nl, ljn: AZ9652
  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 april 2007, nr. 07/034
  • Brief Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 24 april 2007, nr. SV/WV/07/9050 
 Als gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is het in strijd met de wet dat bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid in het kader van WAO, WAZ, WAJONG en WIA het maatmanloon wordt gemaximeerd op het loon overeenkomend met het loon gedurende maximaal 38 uur per week. Deze maximering van het maatmanloon maakte deel uit van de strengere keuringsnormen van het aangepaste Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten.

Deze uitspraak geldt in beginsel niet voor uitkeringsgerechtigden die geen bezwaar hadden gemaakt tegen de beslissing van het UWV naar aanleiding van de herkeuring. Het UWV kan zich dan beroepen op de formele rechtskracht die de beslissing van het UWV daardoor heeft gekregen.

De regering heeft echter besloten om ook deze groep uitkeringsgerechtigden tegemoet te komen. Zij kunnen hun uitkering opnieuw laten vaststellen en kunnen dan met ingang van 2 maart 2007 (de datum van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep) een hogere uitkering krijgen. Het UWV stelt de nieuwe uitkering vast op basis van dossieronderzoek zonder nieuwe beoordeling. 

Van ongeveer 30.000 uitkeringsgerechtigden in de WAO en 7.000 in de WIA zal naar verwachting 30-50% de uitkering hierdoor zien stijgen.

De noodzakelijke aanpassing van het Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten is inmiddels "voorgehangen” aan de Tweede Kamer.