Hoge Raad laat rechtsontwikkeling ten aanzien van de vraag wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst over aan de wetgever

Jaar en kwartaal
2023, 2e kwartaal
Nummer
2
De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in de zaak betreffende de vraag of de zelfstandige maaltijdbezorgers van Deliveroo al dan niet werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. In navolging van de kantonrechter en het gerechtshof heeft de Hoge Raad geoordeeld dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. 

Vooraf werd er over gespeculeerd of de Hoge Raad iets nieuws zou gaan zeggen over de vraag wanneer sprake is van een gezagsverhouding (het belangrijkste criterium bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst). De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad had betoogd dat eigenlijk steeds sprake zou moeten zijn van een gezagsverhouding, zodra de arbeidskrachten werkzaamheden verrichten die een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever vormen. Van een uitzondering zou slechts sprake zijn bij zelfstandig ondernemerschap. Eerder had de regering aangegeven een wetsvoorstel voor te bereiden waarin dit criterium ook werd genoemd, maar dan niet als doorslaggevend criterium. 

De Hoge Raad heeft echter aangegeven dat verdere rechtsontwikkeling op dit gebied door de wetgever moet plaatsvinden. Publicatie van een wetsvoorstel over dit onderwerp is door de minister toegezegd voor "richting zomer 2023”.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.