Hybride werken

Jaar en kwartaal
2021, 4e kwartaal
Nummer
9
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij een toekomst voorziet waarbij hybride werken (een gecombineerde vorm van thuiswerken en werken op een vaste locatie) de maatstaf wordt. Werkgevers en werknemers zouden daarvoor afspraken op maat moeten maken, rekening houdend met goed werkgeverschap,  veilige arbeidsomstandigheden en vitaliteit van de werknemers. Fiscaal wordt het thuiswerken vanaf 1 januari 2022 ondersteund door de mogelijkheid van verstrekking van een belastingvrije thuiswerkvergoeding. Aan de SER is een advies gevraagd over hybride werken. Dit advies wordt eind 2021/begin 2022 verwacht. 

Inmiddels is bij de Tweede Kamer nog een wetsvoorstel aanhangig van D’66 en Groen Links dat er voor zou moeten zorgen dat werkgevers een verzoek om thuis te mogen werken alleen mogen afwijzen als zwaarwegende bedrijfsbelangen zich tegen inwilliging van het verzoek zouden verzetten.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.