Invoering minimumuurloon

Jaar en kwartaal
2023, 1e kwartaal
Nummer
3
Het recht op minimumloon is in de wet geregeld als een loon per maand of een loon per week. Daarbij is de hoogte van het minimumloon afhankelijk gesteld van de normale arbeidsduur in de onderneming van de werkgever. Vaak is de normale arbeidsduur 40 uur per week, maar in andere gevallen bijvoorbeeld 38 of 36 uur per week. Werknemers die in een onderneming werken waar de normale arbeidsduur 40 uur per week is, moeten daardoor langer werken om recht op het minimumloon te hebben dan werknemers die 38 of 36 uur per week werken. Bovendien levert de afhankelijkheid van het recht op minimumloon van de normale arbeidstijd in de betreffende onderneming voor de Nederlandse Arbeidsinspectie problemen op bij de handhaving van de Wet op het minimumloon en de minimumvakantiebijslag. 

Daarom zal de wet per 1 januari 2024 uitgaan van een recht op minimumloon dat per uur geldt. Daarbij is uitgegaan van een arbeidsduur van 36 uur per week. Voor veel werknemers betekent dit een stijging van het loon. Deze stijging, die door de wetgever ook uitdrukkelijk beoogd is, komt bovenop de stijging van het wettelijk minimumloon die per 1 januari 2023 al is doorgevoerd.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.