Jaarplanning 2018 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Jaar en kwartaal
2018, 1e kwartaal
Nummer
11

Bronnen:


In een brief aan de Tweede Kamer van 18 januari 2018 hebben de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de jaarplanning van het Ministerie voor 2018 bekend gemaakt. Het gaat dan om brieven, wetsvoorstellen en andere stukken die het Ministerie verwacht in 2018 naar de Tweede Kamer te zullen sturen. Die jaarplanning geeft inzicht in de timing van de regering ten aanzien van de uitvoering van de diverse maatregelen uit het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en de sociale verzekeringen.

Uit deze brief valt onder meer het volgende af te leiden:

tweede kwartaal 2018
  • vijfde voortgangsbrief Wet werk en zekerheid, inclusief resultaten onderzoek criterium ernstige verwijtbaarheid en tussentijdse evaluatie tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding MKB
  • hoofdlijnenbrief vervanging DBA
  • wetsvoorstel geboorteverlof

derde kwartaal 2018
  • wetsvoorstel uitwerking maatregelen ontslag, proeftijd, transitievergoeding, ketenbepaling, nul-uren, payroll
  • wetsvoorstel premiedifferentiatie WW naar vast/tijdelijke contracten
  • loondoorbetaling bij ziekte (inclusief loonsanctie en premiedifferentiatie WGA) en WIA-maatregelen