Jobcarving

Jaar en kwartaal
2022, 3e kwartaal
Nummer
8
In een eerst onlangs gepubliceerde uitspraak heeft de rechtbank Midden-Nederland zich uitgesproken over de vraag hoe ver de verplichting van een werkgever gaat om aan een arbeidsongeschikte werknemer aangepaste arbeid aan te bieden door middel van het herverdelen van taken. De vraag is of van de werkgever daarbij ook kan worden verlangd om een nieuwe functie te creëren met behulp van taken die zijn afgesplitst van andere functies (het zogenaamde "jobcarving”).

De rechtbank oordeelde dat wat in redelijkheid van de werkgever mag worden verlangd, in elke zaak afzonderlijk moet worden beoordeeld aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval. Volgens de rechtbank moet daarbij op taakniveau worden onderzocht wat de re-integratiemogelijkheden van de werknemer zijn. Maar dat zou volgens de rechtbank nog niet betekenen dat de werkgever door middel van jobcarving een nieuwe functie voor de werknemer had moeten creëren. 

De werkgever had in het concrete geval onvoldoende onderzoek gedaan naar de re-integratiemogelijkheden op taakniveau. Daarom had het UWV terecht een loonsanctie aan de werkgever opgelegd.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.