Jurisprudentie beëindiging slapende dienstverbanden

Jaar en kwartaal
2020, 1e kwartaal
Nummer
2
In een prejudiciële beslissing van 8 november 2019 heeft de Hoge Raad overwogen dat een werkgever in beginsel gehouden is tot beëindiging van slapende dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Deze beslissing leidt tot nieuwe vragen die kantonrechters en gerechtshoven moeten beantwoorden.

Bijvoorbeeld:
  • de vraag of de werkgever schadevergoeding verschuldigd is wegens het niet beëindigen van een slapend dienstverband in gevallen waarin de arbeidsovereenkomst inmiddels is geëindigd op een wijze waarbij geen transitievergoeding verschuldigd is (bijvoorbeeld bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd);
  • de vraag of een werknemer die vóór 1 juli 2015 (het moment waarop het recht op transitievergoeding in de wet werd opgenomen) langer dan twee jaar arbeidsongeschikt was, ook recht heeft op beëindiging van een slapend dienstverband met toekenning van de transitievergoeding.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.