Knelpuntenbrief UWV

Jaar en kwartaal
2022, 3e kwartaal
Nummer
5
Het UWV heeft in een brief aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om aanpassing van wet- en regelgeving op een aantal onderdelen in verband met knelpunten die het UWV ervaart bij de uitvoering van de werknemersverzekeringen.

Als belangrijkste knooppunt noemt het UWV de oplopende wachttijd voor sociaal-medische beoordelingen. 

Een ander knelpunt betreft de terugvordering van uitkeringen. Indien die geschiedt in hetzelfde jaar als het jaar van de betaling kan worden volstaan met terugbetaling van het nettobedrag van de uitkering (het UWV kan dan de afgedragen loonheffing zelf bij de belastingdienst terughalen), maar als de terugvordering in een later jaar plaatsvindt, moet het brutobedrag van de ontvangen uitkering en het UWV worden terugbetaald en moet de burger zelf terugbetaling van het loonheffing aan de belastingdienst vragen. 

Ook het feit dat het UWV bij de toepassing van de Werkloosheidswet vaak arbeidsrechtelijke beoordelingen moet doen, wordt door het UWV als knelpunt ervaren.

De complexiteit van verlofregelingen rondom ouder en kind als gevolg van het feit dat er zes verschillende soorten verlof zijn die in hoogte, duur, opnamemogelijkheid en manier van aanvragen verschillen, vraagt volgens het UWV om vereenvoudiging en harmonisatie.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.