Loonsanctie wordt verlengd met periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof

Jaar en kwartaal
2010, 4e kwartaal
Nummer
8

Bronnen:

  • Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011), wetsontwerp 32520Art. 25, lid 9, Wet WIA, waar de loonsanctie is geregeld, wordt gewijzigd. Als een werknemer, op het moment waarop de loonsanctie ingaat, zwangerschaps- of bevallingsverlof heeft opgenomen en een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg ontvangt, gaat de loonsanctie pas in na afloop van dat verlof. En als de werknemer tijdens een lopende loonsanctie zwangerschaps- of bevallingsverlof opneemt, wordt de duur van de loonsanctie met de duur van de verlofperiode verlengd. 

De Centrale Raad van Beroep oordeelde op 26 mei 2010, www.rechtspraak.nl, ljn: BM5895 al dat de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof leidde tot de opschorting van de loonsanctieperiode. De onderliggende gedachte was daarbij dat de vrouwelijke werknemer tijdens dit verlof niet gehouden is haar eigen of passende arbeid te aanvaarden, waardoor re-integratie inspanningen niet of nauwelijks mogelijk zijn. De Raad leidde dit toen af uit het samenstel van de bepalingen van artikel 7:629 lid 4 en 11 onder c B.W. en artikel 25 leden 9 en 10 WIA. De wetswijziging legt dit nu ook duidelijk in de wet vast.