Meer duidelijkheid over vereenvoudigde claimbeoordeling 60-plussers

Jaar en kwartaal
2023, 1e kwartaal
Nummer
2
Sinds 1 oktober 2022 geldt een vereenvoudigde behandeling van aanvragen voor een WIA-uitkering voor werknemers die bij het einde van de wachttijd ouder zijn dan 60 jaar. Zij kunnen in aanmerking komen voor een WGA-uitkering op basis van volledige arbeidsongeschiktheid zonder dat zij door een verzekeringsarts worden onderzocht. Zo hoopt de nadelige gevolgen van het tekort aan verzekeringsartsen te beperken. 

Uit een publicatie op de website van het UWV die heeft plaatsgevonden na een beroep op de Wet open overheid blijkt wat de interne richtlijnen van het UWV zijn als het gaat om de toepassing van de vereenvoudigde claimbehandeling. 

De vereenvoudigde claimbehandeling is gebaseerd op een besluit dat het UWV in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft genomen. Een wettelijke regeling ontbreekt en het besluit is, zoals door Minister ook is erkend, zelfs in strijd met de wet. Doordat maatregelen zijn getroffen waardoor noch werkgevers noch werknemers nadeel ondervinden van de vereenvoudigde claimbehandeling en door zowel van de werkgever als de werknemer toestemming te vragen alvorens tot vereenvoudigde claimbehandeling over te gaan, ligt het niet voor de hand dat de rechter zal worden gevraagd om uit te spreken dat de vereenvoudigde claimbehandeling in strijd is met de wet. Zo kan de regeling in stand blijven, ook al is die in strijd met de wet. 

Het bijzondere karakter van de regeling betekent echter ook dat er geen toelichting op de regeling bestaat, die meer duidelijkheid kan geven over vragen. Kennisname van de interne richtlijnen van het UWV kan in die behoefte voorzien.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.