Minimumloon voor opdrachtnemers

Jaar en kwartaal
2017, 3e kwartaal
Nummer
9

 Bronnen:

  • Wet van 29 maart 2017 tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht, Staatsblad 2017, nummer 290
  • Nieuwsbericht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 juni 2017 


Het wetsvoorstel dat er in voorziet dat het recht op minimumloon en minimum vakantietoeslag voortaan in bepaalde gevallen ook toekomt aan arbeidskrachten die op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaam zijn is op 29 maart 2017 in het Staatsblad geplaatst.

Het wetsvoorstel voorziet in recht op minimumloon en minimum vakantietoeslag voor personen die:
  • tegen beloning;
  • arbeid verrichten;
  • op basis van een overeenkomst van opdracht;
  • anders dan in de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.
De wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de zesde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet is geplaatst. De wet is geplaatst in het Staatsblad van 4 juli 2017 en treedt derhalve op 1 januari 2018 in werking.

In het nieuwsbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 juni 2017 waarin de inwerkingtreding van de wet wordt aangekondigd, is vermeld dat gastouders die kinderen in eigen huis opvangen worden uitgezonderd van de regeling. Een ontwerp besluit met (kennelijk) de strekking is voor advies aan de Raad van State gezonden.