Nieuwe regeling loonkostensubsidies en participatieplaatsen voor langdurig arbeidsongeschikte of werkloze werknemers (actuele stand van zaken)

Jaar en kwartaal
2008, 2e kwartaal
Nummer
8

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 23 mei 2008, nummer 08/016 
 De regering heeft ingestemd met een voorstel voor een Wet stimulering arbeidsparticipatie (Stap).

 Het UWV krijgt bij dat wetsvoorstel de mogelijkheid om gericht loonkostensubsidies in te zetten voor gedeeltelijke arbeids(on)geschikte en langer dan één jaar werkloze werknemers, die anders moeilijk aan een baan kunnen komen. De subsidie bedraagt 50% van het minimumloon. Het moet wel gaan om een echte baan die (in beginsel) na een jaar wordt voortgezet.

Ook worden participatieplaatsen mogelijk gemaakt waardoor mensen met een bijstandsuitkering met behoud van uitkering en een premie werkervaring kunnen opdoen.

Het wetsvoorstel is voor spoedadvies naar de Raad van State gezonden.

Op dit moment geldt al een soortgelijke regeling op grond van het Tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden (Besluit van 25 februari 2008, houdende tijdelijke regels teneinde door middel van een subsidie brugbanen voor herbeoordeelde arbeidsongeschikten mogelijk te maken, Staatsblad 2008, nummer 64).