Nogmaals de doorbetaald loonregeling met betrekking tot de sociale verzekeringspositie van directeuren-minderheidsaandeelhouders

Jaar en kwartaal
2007, 3e kwartaal
Nummer
2

Bronnen:

  • Besluit van de directeur-generaal van de Belastingdienst namens de minister van Financiën van 29 januari 2007, nummer CPP2007/72M, Staatscourant 2007, nr. 25, blz. 12
  • Artikel 87 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001
  • Brief Staatssecretaris van Financiën 16 juli 2007, nr. DB 2007-00113 U 
 Probleem: verplichting tot inhouding en afdracht premies werknemersverzekeringen voor verzekeringsplichtige directeur-minderheidsaandeelhouder, die voor werkmaatschappij werkt op basis van managementovereenkomst met persoonlijke beheermaatschappij (holding). Verzekeringsplicht wordt beoordeeld vanuit de vennootschap waar de werkzaamheden feitelijk worden verricht, zodat de verzekeringsplicht tot de werkmaatschappij bestaat en deze de premies moet inhouden en afdragen. Tegelijkertijd is gewenst dat de holding de loonheffing inhoudt en afdraagt, zodat de directeur-minderheidsaandeelhouder zelf kan beslissen welk deel van de managementvergoeding hij als loon wil ontvangen en zelf kan beslissen over pensioenopbouw, auto van de zaak e.d. Op grond van de zogenaamde "doorbetaald loon-regeling” van artikel 87 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 kon de werkmaatschappij de premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen, maar kon de inhouding en afdracht van loonheffing door de holding plaatsvinden. De "doorbetaald loon-regeling” is bedoeld voor commissarissen die namens een werkgever tot commissaris in een andere vennootschap zijn benoemd en hun commissarisloon moeten afdragen aan hun werkgever. De regeling houdt in dat de "hoofdwerkgever” de loonheffing inhoudt en afdraagt. De regeling werd ook toegepast op de situatie van de directeur-minderheidsaandeelhouder die via een holding voor een werkmaatschappij werkt.

Door het samenvoegen van de loonheffing en premieheffing werknemersverzekeringen per 1 januari 2006 en door de invoering van de verplichting om een per werknemer geïndividualiseerde aangifte te doen kwam de "doorbetaald loon-regeling” op gespannen voet te staan met de wettelijke bepalingen ter zake van inhouding en afdracht van loonheffing. Daarom is artikel 87 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 per 1 januari 2007 zodanig gewijzigd, dat de "doorbetaald loon-regeling” niet meer geldt voor de werknemer die in de hoofddienstbetrekking niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Deze wijziging treft de directeur-minderheidsaandeelhouder die immers in verhouding tot de werkmaatschappij verplicht verzekerd is, maar in verhouding tot de holding (waar hij directeur-enig aandeelhouder is) niet.

Het Besluit van 29 januari 2007 hield in dat de "doorbetaald loon-regeling” in 2007 toch nog mag worden toegepast. Reden hiervan is om de werkgevers in de gelegenheid te stellen zich in te stellen op de wijzigingen, mede gelet op het feit dat verlegging van de inhoudingsplicht naar de holding vanaf 1 januari 2008 toch niet meer mogelijk is, omdat dan de vennootschap met de directeur-grootaandeelhouder als enig werknemer niet langer inhoudingsplichtig voor de loonheffing zal zijn. 

Met ingang van 1 januari 2008 zou de werkmaatschappij derhalve voor de directeur-minderheidsaandeelhouder niet alleen premies werknemersverzekeringen maar ook loonbelasting moeten afdragen. Afspraken over het deel van de managementvergoeding dat als loon moet worden uitbetaald en over pensioen, auto van de zaak en het deel van de managementvergoeding dat niet als loon moet worden uitbetaald zouden dan met de werkmaatschappij gemaakt moeten worden.

De Staatssecretaris bereidt een wetswijziging voor waardoor de doorbetaaldloonregeling na 1 januari 2008 toegepast kan blijven worden zoals in 2006 en 2007. Heffing van premies werknemersverzekeringen van de directeur-minderheidsaandeelhouder blijft echter bestaan.