NOW

Jaar en kwartaal
2020, 4e kwartaal
Nummer
3
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft overeenstemming bereikt met de Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants (NBA) over de accountantscontrole die moet plaatsvinden bij de vaststelling van de subsidie die werkgevers op grond van de NOW hebben ontvangen. De omvang van de vereiste controle varieert en wordt afgestemd op het soort werkgever en op de omvang van de ontvangen subsidie. Ook over de verklaring van een deskundige derde, die bij kleinere subsidiebedragen in de plaats komt voor de accountantscontrole, is nadere informatie bekend gemaakt.

In de NOW-1 en NOW-2 zijn nog enkele wijzigingen aangebracht. De belangrijkste wijziging houdt in dat nog bij de vaststelling van de subsidie een beroep kan worden gedaan op de mogelijkheid om het percentage van de omzetdaling niet per groep maar per groepsmaatschappij te berekenen.

De NOW-3 is gepubliceerd. Eerder was al bekend gemaakt op welke onderdelen deze zou afwijken van de NOW-1 en NOW-2 en met name dat de NOW in drie tranches van drie maanden zou worden afgebouwd. Nu is ook bekend dat de hoogte van het voorschot in elk van de drie tranches van de NOW-3 zal worden berekend op basis van (drie maal) de loonsom van de maand juni 2020.

Aanvragen voor subsidie van de drie verschillende tranches van de NOW-3 kunnen worden aangevraagd vanaf respectievelijk 16 november 2020, 15 februari 2021 en 17 mei 2021.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.