NOW (diverse)

Jaar en kwartaal
2021, 2e kwartaal
Nummer
1
Op de website van de rijksoverheid heeft een tijd lang verkeerde informatie gestaan over het bonusverbod (geen bonus, geen dividend en geen inkoop van eigen aandelen) in de NOW, doordat geen onderscheid gemaakt werd tussen het bonus verbod dat is gekoppeld aan het mogen berekenen van het percentage van de omzetdaling op basis van de omzet van de eigen groepsmaatschappij (geldt voor het hele concern) en het algemene bonusverbod dat vanaf de NOW-2 geldt (geldt alleen voor de werkgever die de NOW-subsidie aanvraagt).

In een antwoord op een Kamervraag geeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat het bij een overeenkomst die een tijd-voor-tijd-regeling kent mogelijk is dat werknemers die tijdens een periode van bedrijfssluiting niet of minder hebben gewerkt, deze niet of minder gewerkte uren later moeten inhalen, ook al heeft de werkgever NOW-subsidie genoten.

De termijn voor het indienen van een aanvraag voor de subsidievaststelling voor de vijfde tranche van de NOW-3 is verlengd tot en met 20 juni 2021.

In een antwoord op een Kamervraag heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven in welke gevallen het UWV in bezwaar tegen de vaststelling van de NOW-subsidie ruimte heeft om maatwerk te bieden bij de toepassing van de NOW.

Bij de terugbetaling van te veel ontvangen NOW-subsidie zijn betalingsregelingen mogelijk tot vijf jaar.

Er komt een NOW-4 regeling voor het derde kwartaal van 2021, met dezelfde kenmerken als de NOW-3.

Om de administratieve lasten van werkgevers te beperken zijn zes verlichtingen doorgevoerd die gelden bij de controle van de NOW. Onder meer zijn de grenzen voor het overleggen van een accountantsverklaring dan wel een verklaring van een deskundige derde verhoogd, zodat minder werkgevers die nodig hebben.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.