Onderzoeken naar werking no-riskpolis

Jaar en kwartaal
2021, 3e kwartaal
Nummer
7
De Minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft een aantal onderzoeken laten doen naar de werking van de no-riskpolis. De no-riskpolis heeft als doel het wegnemen van financiële drempels bij werkgevers voor het in dienst nemen of houden van werknemers met een arbeidsbeperking of arbeidsongeschiktheidsverleden, met name door toekenning van een Ziektewetuitkering.  

Hoewel uit eerdere onderzoeken was gebleken dat de no-riskpolis maar een erg beperkte rol vervult bij een beslissing van een werkgever om een sollicitant met een arbeidsbeperking of arbeidsongeschiktheidsverleden in dienst te nemen en dat de no-riskpolis ook niet goed bekend is bij werkgevers en sollicitanten, heeft de Minister uit deze onderzoeken toch geconcludeerd dat de no-riskpolis een waardevol instrument is voor het stimuleren van de arbeidsmarktdeelname van werknemers met een arbeidsbeperking of arbeidsongeschiktheidsverleden, in combinatie met andere arbeidsmarktinstrumenten.

Uitbreiding van de doelgroep van de no-riskpolis naar mensen met een chronische aandoening wordt als gevolg van de onderzoeken echter niet verder overwogen.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.